Svi zainteresovani se pozivaju
da se priključe nekom od
programa za sve uzraste

OBUKA NEPLIVAČA
OBUKA NEPLIVAČA ZA STARIJE OSOBE
ŠKOLA PLIVANJA
KOREKTIVNO PLIVANJE
REKREATIVNO PLIVANJE
TRENAŽNO PLIVANJE
FITNES I SAUNA godina 30+

Svakog radnog dana od 17:30 do 20:00
u kancelariji PK Proleter
Kontakt telefoni:
023 543 379 i 061 682 06 47